ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ERDİNÇ ŞAHİNÖZ
Doğum Tarihi: 09 Haziran 1966
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Su Ürünleri Ankara Üniversitesi 1990
Y. Lisans  Su Ürünleri Ankara Üniversitesi 1995
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Zootekni Harran Üniversitesi 2001
Doc. / Prof. Su Ürünleri Harran Üniversitesi 2013
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Evsel ve Mezbaha Atıklarının Kirmir Çayı’nın Kirlenmesine Etkileri
(Prof. Dr. Selçuk SEÇER)
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:
Atatürk Baraj Gölü’nde Su Kalitesinin Tespiti ve Su Ürünleri Açısından Değerlendirilmesi
(Doç. Dr. Turgay ŞENGÜL)

Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar. Gör.  -- --
Dr.Ar. Gör.   -- --
Öğr. Gör.  Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu 1994–2002
Yar. Doç.  Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu 2002–2013
Doç. Dr.  Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu 2013 - .....

 
 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
İdari Görevler:
 
Senato Üyeliği  Harran Üniversitesi 2001–2011
Meslek Yüksekokul Müdürlüğü Harran Üniversitesi Bozova MYO 2001–2011
Araştırma Mrk. Müd. Harran Üniversitesi Ata Su Ürünleri Araş. ve Uyg. Mrk. 2006–2007
Meslek Yüksekokul Müdürlüğü Harran Üniversitesi Bozova MYO 2015–....
Senato Üyeliği Harran Üniversitesi 2015-........

                                                   
                       
          

 
PUBLICATIONS
International Articles
 1. Zafer DOĞU, Erdinç SAHINÖZ, Faruk ARAL, Hakim ÇELİK, İsmail KOYUNCU, Abdullah TAŞKIN, Nurten AKSOY, 2015. Pesticide-Contaminated Feeds in Rainbow Trout (Onchorhyncus mykiss W. 1792) Aquaculture: Oxidative Stress and DNA Damage. Pakistan Journal of Zoology, 47(3), 815-821.
 2. Zafer DOĞUFaruk ARAL, Erdinç SAHINÖZ, 2014. The Determination of Some Spermatological and Hematological Parameters of Shabbout (Barbus grypus, H; 1843) In Atatürk Dam Lake, Sanliurfa. Journal of Fisheriessciences.com, 8(4), 265-277.
 3. Zafer DOĞUErdinç SAHINÖZ, Faruk ARAL, Ramazan SEVIK, 2013. The growth characteristics of Liza (Mugilabu (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake, African Journal of Agricultural Research, 8 (34), 4434-4440.
 4. Zafer DOĞU, Faruk ARAL, Erdinç SAHİNÖZ, 2013. The embryonic and larval development of Capoeta trutta (Heckel, 1843). Indian J. Anim. Res., 47(6), 527-532.
 5. Aysun GÜMÜS, Erdinç SAHINÖZ, Zafer DOĞU, Nazmi POLAT, 2010. Age and growth of the Mesopotamian spiny eel, Mastacembelus mastacembelus (Banks & Solender, 1794), from southeastern Anatolia.. Turk. J. Zool., 34(3), 399-407.
 6. Erdinç SAHINÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, Ramazan SEVIK, Hasan Hüseyin ATAR, 2010. Reproductive Characteristics of Mullet (Liza abu H., 1843) (Pisces, Mugilidae) in the Atatürk Dam Lake, Southeastern Turkey.. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11(3), 7-13.,
 7. Erdinç SAHINÖZ, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, 2008. Determination of spermatological properties of male Liza abu (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake, Sanlıurfa.. Fish Physiology and Biochemistry. 34(1), 71-76.
 8. Faruk ARAL, Erdinç SAHINÖZ, Zafer DOĞU, 2007. A Study on the Milt Quality of Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972) and Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake, Southeastern, Turkey.. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7(1), 41-44.
 9. Erdinç SAHINÖZ, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, 2007. Changes in Mesopotamian spiny eel, Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solender in Russell, 1794) (Mastacembelidae) milt quality during a spawning period. Theriogenology, 67(4), 848-854.
 10. Erdinç SAHINÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, 2007. Embryonic and Pre-larval Development of Shabbout (Barbus grypus H.).. The Israeli Journal of Aquacultre , 59(4), 236-239.
 11. Faruk ARAL, Zafer DOĞU, Ömer VARISLI, Erdinç SAHINÖZ, Mehmet TAS, Ömer SAIT KILIÇ, 2004. Estimation of Sperm Concentration of Young Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Using Spermatocrit Method. Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(10), 703-706.
 12. Erdinç SAHINÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, 2006. Development of Embryos in Mastacembelus mastacembelus (Bank&Solender, 1794) (Mesopotamian Spiny Eel) (Mastacembelidae). Aquaculture Research, 37(16), 1611-1616.
 13. Faruk ARAL, Erdinç SAHINÖZ, Zafer DOĞU, 2005. Annual Changes in Sperm Characteristics of Young Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) During Spawning Season in Ataturk Dam Lake, Sanliurfa, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 4(2), 309-313.
 
International Congresses and Symposiums
 1. Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, 2012. Chronic effects of GM soybean oil on some semen characteristics of rainbow trout (Onchorhyncus mykiss W., 1792) in breeding season. 15th European Congress on Biotechnology. 5193 pp., İstanbul, 23-26 Eylül.
 2. Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, 2012. Üreme Mevsimindeki Gökkuşağı Alabalıklarının Bazı Spermatolojik Özellikleri Üzerine Oral Arı Poleninin Akut Etkileri, International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, 34-35 pp., Isparta, Turkey.
 3. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, 2012. Üreme Mevsimindeki Gökkuşağı Alabalıklarının Bazı Spermatolojik Özellikleri Üzerine Oral Arı Poleninin Kronik Etkileri, International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, 22 pp., Isparta, Turkey.
 4. Hasan H. ATAR, Erdinç ŞAHİNÖZ, Süleyman BEKCAN, Zafer DOĞU, Selçuk SEÇER, 2008. Some Biological Characteristics of Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843) from Atatürk Dam Lake (Turkey). Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. 39-40, May. 22–26, Antalya, Turkey.
 5. Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, Ramazan ŞEVİK, 2007. Determination of Some Growth and Reproduction Characteristics in Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solender in Russell, 1794) Living in Atatürk Dam Lake. International Conference on Environmental: Survival and Sustainability Near East University- Noutheastern, Cyprus.
 6. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, 2007. Short term effects of royal jelly on sperm quality in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792). International Conference on Environmental: Survival and Sustainability Near East University- Noutheastern, Cyprus.
 7. Erdinç ŞAHİNÖZ, H. Mustafa PAKSOY, Sadettin PAKSOY, Zafer DOĞU, 2006. Alternative Agricultural Development After the Construction of Reservoirs: The Sample of Atatürk Dam Lake. International Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining on Earth (Managing Soil and Technology), May. 22–26, Şanlıurfa, Turkey.
National Articles
 1. Zafer DOĞU, Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Ertan TAŞKAVAK, 2015. Penile Prolapse in Euphrates soft-shelled turtle (Rafetus euphraticus Daudin, 1802). Ege J. Fish Aqua. Sci. 32 (3): 169-172.
 2. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, A. Yusuf YÜKSEL, Hasan Musa SARI, 2013. Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) Balığının Bazı Büyüme Özelliklerinin ve Mortalite Oranlarının Belirlenmesi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, (360), 8–13, Ankara.
 3. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2009. Effect of Equilibration Times on Sperm Cryopresevation of Juvenile Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792). International Journal of Natural and Engineering Sciences. 3 (1): 09-12.
 4. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Mehmet TAŞ, Zeki DOĞAN, 2007. Bozova İlçesi Atık Suyunun Atatürk Baraj Gölü’nde Oluşturduğu Kirliliğin Tespiti. Ziraat Mühendisliği Dergisi (349), 8–14, Ankara.
 5. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2004. “Atatürk Baraj Gölünde Yetişen Erkek Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) Balıklarında (Siraz, Bizir) Spermatolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniv. Su Ür. Fak. Der., Isparta. Cilt II, XII, 72–77.
National Congresses and Symposiums
 1. Faruk ARAL, Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, 2013. Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve Carassius carassius (L. 1758) balıklarının spermatolojik özelliklerinin karşılaştırılması, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, s. 121, 3-4 Ekim, Niğde.
 2. Faruk ARAL, Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, 2013. Atatürk Baraj Gölü’ndeki havuz balığının (Carassius carassius, L. 1758) bazı hematolojik parametreleri ve spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler, s 232., 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum.
 3. Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, 2012. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın bazı semen özelliklerine GDO’lu soya yağının kronik etkileri. 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, s. 77., 23-26 Eylül, İstanbul.
 4. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, 2009. Dikenli Yılan Balıklarının (Mastacembelus mastacembelus) Spermalarını Dondurmak İçin Sulandırıcı Geliştirilmesi, Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 1–4 Ekim, Elazığ.
 5. Faruk ARAL, Zafer DOĞU, Bilal SELÇUK, Erdinç ŞAHİNÖZ, Reşat DEMİRKOL, Nafiz YURTAYDIN, 2009. Değişik sulandırıcılarla dondurma sırasında uygulanan farklı ekilibrasyon süresinin gökkuşağı alabalık spermasında çözülme sonrası motilite üstünde etkisi ve üreme dönemi süresince spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi. HÜBAK II. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 11 Mart, Şanlıurfa.
 6. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, 2008. Şabut Balığı (Barbus grypus H,1843) Spermasının Dondurulmasında Dimethyl Sulfoxide’in Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; 23-27 Haziran, Trabzon. (POSTER)
 7. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, 2008. Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Şabut Balığı (Barbus grypus H,1843)’ nın Sperm Kalitesinin Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 23–27 Haziran, Trabzon.
 8. Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, 2008. Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Liza abu (Heckel, 1843)’nun Sperma Kalitesi Üzerine Yaşın Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 23–27 Haziran, Trabzon.
 9. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, 2008. Şabut Balığı (Barbus grypus H,1843) Spermasının Dondurulmasında Dimethyl Sulfoxide’in Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 23–27 Haziran, Trabzon. (POSTER)
 10. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, 2007. Üreme Döneminde Genç Ve Ergin Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Sperma Kalitesi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 25–28 Ekim. Manavgat- ANTALYA.
 11. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2007. Genç Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Çözündürme Sonrası Motilite Üstüne Ekilibrasyon Süresinin Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 5–28 Ekim. Manavgat- ANTALYA.
 12. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, 2007. Mezopotamya Yayın Balığı (Silurus triostegus H, 1843) (=Mesopotamian Catfish)’nın Embryonik Gelişimi Üzerine Bir Çalışma. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4–7 Eylül, Muğla.
 13. Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, 2007. Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Dikenli Yılan Balığının (Mastacembelus mastacembelus, Bank & Solender in Russell, 1794) (Mastacembelidae) Embryonik Gelişimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4–7 Eylül, Muğla (POSTER).
 14. Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, 2006. Şanlıurfa İli Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Erkek Liza abu (Mugilidae) (Heckel, 1843) Balıklarının Spermatolojik Özelliklerin Belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.
 15. Erdinç ŞAHİNÖZ, İlyas ÖZARDALI, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, 2006. Atatürk Baraj Gölü’nde (Şanlıurfa) Yaşayan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843)’nun Üreme Organlarının Histolojik Yönden İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (POSTER)
 16. Erdinç ŞAHİNÖZ, Bilal SELÇUK, Zafer DOĞU, Ömer SAİT KILIÇ, Mehmet TAŞ, Zeki DOĞAN, 2006. Bozova İlçesi Atık Suyunun Atatürk Baraj Gölü’nde Oluşturduğu Kirliliğin Tespiti. Harran Üniv. GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 26–28 April, Şanlıurfa, Türkiye.
 17. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, 2006. Mastacembelus mastacembelus (Bank&Solender, 1794) (Mesopotamian Spiny Eel), (Dikenli Yılan Balığı)’un Embriyo ve Larval Gelişimi Üzerine Bir Çalışma. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 7–9 Şubat, Antalya.
 18. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Faruk ARAL, 2006. Atatürk Baraj Gölünde Bulunan Dikenli Yılan Balıklarında (Mastacembelus mastacembelus; Bank&Solender, 1794) Sperm Kalitesinin Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim Ve Eğitim Enstitüsü, Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7–9 Şubat, Antalya.
 19. Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Zeki DOĞAN, 2005. Adıyaman İli Evsel Ve Endüstriyel Atık Sularının Atatürk Barajı Su Kalitesine Etkisi. 1. Çevre ve Ormancılık Şurası. 21–21 Mart, Antalya.
 20. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2005. Liza abu (Mugilidae) (Deniz Kefali) Balıklarında Ultrason İle Cinsiyetin Belirlenmesi. Harran Üniv. IV. Gap Tarım Kongresi.
 21. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2005. Atatürk Baraj Gölünde Yetiştirilen Genç Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss W., 1792) Üreme Döneminde Sperm Kalitesindeki Mevsimsel Değişiklikler. Harran Üniv. IV. Gap Tarım Kongresi.
 22. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2005. Capoeta trutta (Heckel, 1843) Balıklarında Spermatokrit ve Spermetazoa Yoğunluğu Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Ç.O.M. Üniv.
 23. Erdinç ŞAHİNÖZ, Hasan MUSA SARI, Zafer DOĞU, Ömer SAİT KILIÇ, Mehmet TAŞ, 2005. Atatürk Baraj Gölü’ndeki (Şanlıurfa) Acanthobrama marmid (Heckel, 1843)’nun Bazı Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Ç.O.M. Üniv. (58).
 24. Erdinç ŞAHİNÖZ, İlyas ÖZARDALI, Faruk ARAL, Zafer DOĞU, 2005. Atatürk Baraj Gölü’nde (Şanlıurfa) Yaşayan Liza abu (Mugilidae) (Deniz Kefali)’nun Üreme Organlarının Histolojik Yönden İncelenmesi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Ç.O.M. Üniv. (98)-(Poster).
 25. Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL, 2005. Şanlıurfa Atatürk Baraj Gölü’nde Yetişen Erkek Pullu Sazanlarda (Carasobarbus luteus) Spermatolojik Özelliklerin Belirlenmesi. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, 31 Ağustos–2 Eylül, Eskişehir.
 
Projects
 1. Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Chlorpyrifos toksisitesine Curcumin'in koruyucu etkisinin incelenmesi, HÜBAK Projesi, Araştırmacı, Proje Kodu: 15005.
 2. Dört farklı pH’taki sulandırıcıyla üç farklı kriyopropektan kombinasyonlarının Capoeta trutta balığı spermasının dondurma sonucuna etkileri, HÜBAK Projesi, Araştırmacı, Proje Kodu: 13046 (2015).
 3. Farklı oranlarda nar suyunun erkek alabalıklarda (O. mykiss  W., 1792) kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 13142 (2013).
 4. Farklı oranlarda arı poleni sulu özütünün erkek alabalıklarda (O. mykiss  W., 1792) kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 13001 (2012).
 5. Gökkuşağı Alabalıklarında Çörek otu (N. sativa) sulu özütünün antioksidan seviyesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin tespiti, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 72 (2009).
 6. Mezopotamya Yayın Balığı’nın (Silurus triostegus) Embryonik Gelişiminin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 848 (2008).
 7. Şabut Balığı’nın (Barbus grypus) Embriyonik Gelişiminin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Araştırmacı, Proje Kodu: 768 (2007).
 8. Gökkuşağı Alabalıklarında Kan Parametreleri ve Spermatolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 730 (2006).
 9. Atatürk Baraj Gölü’nde Sürdürülebilir Balık Avcılığı Metotlarının İncelenmesi, DPT Projesi, Araştırmacı, Proje Kodu: 2003-K 120190–4.
 10. Atatürk Baraj Gölü’nde bulunan Liza (Mugil) abu‘ nun yaş, büyüme ve üreme özelliklerinin incelenmesi, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 442 (2003).
 11. Atatürk Baraj Gölü’ne dökülen Bozova ilçesi atık suyunun gölde oluşturduğu kirliliğin tespiti ve değerlendirilmesi, HÜBAK Projesi, Yürütücü, Proje Kodu: 441 (2003).
 12. Atatürk Baraj Gölü’nde Dip Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği, HÜBAK Projesi, Araştırmacı, Proje Kodu: 447 (2003).
 13. Değişik Sulandırıcılarla Dondurma Sırasında Uygulanan Farklı Ekilibrasyon Süresinin Gökkuşağı Alabalık Spermasında Çözülme Sonrası Motilite Üstünde Etkisi Ve Üreme Dönemi Süresince Spermatolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Araştırmacı, Proje Kodu: 304 (2003).
 14. Alabalık Üretim İstasyonu ve Alabalık Üretimi, Harran Üniversitesi Bozova MYO.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ödüller:
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2009–2010 Güz   Ekoloji 2 0 30
  Zooloji 3 1 30
İlkbahar   Bitkisel Su Ürünleri 3 1 30
2010–2011 Güz   Ekoloji 2 0 30
  Zooloji 3 1 30
İlkbahar   Bitkisel Su Ürünleri 3 0 30
 

DUYURULAR

İLETİŞİM

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
TELEFON: 0 414 318 30 00 (HRÜ ANA SANTRAL)
İÇ HAT: 2742 (ÖĞRENCİ İŞLERİ)
FAKS: 0 414 318 32 60