ÇEVRE KORUMA ve KONTROL PROGRAMI
      Çevre Koruma ve Kontrol Programı, son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının çözümü için gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Bölümde bir su analiz laboratuarı kurulma aşamasındadır. Bölümde okuyan öğrenciler Matematik, Kimya, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi gibi temel derslerin yanında mesleki eğitime yönelik olarak Çevre Esasları, Su Temini, Çevre Kimyası Ve Laboratuarı, Suların Arıtılması, Atık Suların Arıtılması, Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması, Su Kalitesi Kontrolü, Katı Atıklar ve Kontrolü, Hava Kirliliği Ve Kontrolü, Gürültü Kontrolü, derslerini görmekte ayrıca Çevre Yöneltmelikleri dersi ile ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olarak 30 iş günü staj programı tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü Programı öğrencileri mezun olduklarında Atık Su Arıtım Tesisleri ile İçme Suyu Arıtım Tesislerinde ve laboratuarlarında veya Belediyeler, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda tekniker olarak görev yapabilmektedirler.
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLETİŞİM (İSTEK-ÖNERİ-ŞİKAYET)

İLETİŞİM

0 414 318 30 00 
(HRÜ ANA SANTRAL)
İÇ HAT: 3257
(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
bozovamyo@harran.edu.tr
    
Google Harita Sembol